შიდა გადაზიდვა

Parent Previous Next


[საწყობი] >> [დოკუმენტების რეგისტრაცია] >> [შიდა გადაზიდვა]


[საწყობი] >> [დოკუმენტების ნუსხა] >> [შიდა გადაზიდვა]
შიდა გადაზიდვა


აუცილებელი პირობები:


ველი

აღწერა

დოკუმენტის N

სასაქონლო ზედნადების ნომერი (ივსება ავტომარტურად RS.ge-ზე დოკუმენტის ატვირთვის შემდეგ)

თარიღი

დოკუმენტის გაფორმების თარიღი

გამგზავნი საწყობი

გამგზავნი საწყობი

მიმღები საწყობი

მიმღები საწყობისაქონლის დამატება


ველი

აღწერა

საქონელი

თქვენ მიერ მითითებულ საწყობზე  რეგისტრირებული საქონლის ჩამონათვლი, საიდანაც ირჩევთ იმ საქონელს, რომლის გადაზიდვასაც ახორციელებთ

რაოდენობა

გადასაზიდი საქონლის რაოდენობა


დააკლიკეთ დამოწმების ღილაკს და ამით შიდა გადაზიდვა დასრულებულია
დაკავშირებული თემები:


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator