საწყობები

Parent Previous Next


[საცნობარო] >> [საცნობარო მასალა] >> [საწყობები]
საწყობის რეგისტრაცია


ჩანართები:
ჩანართი - მთავარი


ველი

აღწერა

ID

საწყობის უნიკალური იდენტიფიკატორი (რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ ენიჭება ავტომატურად)

საწყობის ტიპი

საწყობის ტიპი 

ანგარიში

საწყობის ფინანსური ანგარიში

მენეჯერი

საწყობზე პასუხისმგებელი პირი

დასახელება

საწყობის დასახელება

მისამართი

საწყობის მისამართი

განფასება

განფასება, რომლის მიხედვითაც გსურთ საფასო პოლიტიკის გატარება

შენიშვნა

ველი პირადი შენიშვნისთვის

ჩანართი - ბორტი


შენიშვნა: აღნიშნული ჩანართი გამოჩნდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ საწყობის ტიპში არჩეულია ბორტი


ველი

აღწერა

ავტომობილის N

ავტომობილის სახელმწიფო ნომერი

მძღოლი

მძღოლი, რომელიც ემსახურება ბორტს

შეკვეთების საწყობი

შეკვეთების საწყობი

დაბრუნების საწყობი

დაბრუნების საწყობი

სარეალიზაციო ფასის რედაქტირების უფლება

განსაზღვრავს ფასების რედაქტირების უფლებას მობილურ მოწყობილობაზედააკლიკეთ შენახვის ღილაკს და ამით საწყობის რეგისტრაცია დასრულებულია. 


შენივნა: მომხმარებელმა, რომელსაც უფლებები ჩაერთვება საწყობზე  უნდა გამორთოს და თავიდან ჩართოს პროგრამა.
დაკავშირებული თემები:
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents