მომწოდებელზე დაბრუნება

Parent Previous Next


[საწყობი] >> [დოკუმენტების რეგისტრაცია] >> [მომწოდებელზე დაბრუნება]


[საწყობი] >> [დოკუმენტების ნუსხა] >> [მომწოდებელზე დაბრუნება]
მომწოდებელზე დაბრუნება


აუცილებელი პირობები:


ველი

აღწერა

სას. ზედ. N

დაბრუნების სასაქონლო ზედნადების ნომერი, ივსება ავტომარტურად RS.ge-ზე დოკუმენტის ატვირთვის შემდეგ

გაფორმების თარიღი

დოკუმენტის გაფორმების თარიღი

მომწოდებელი

ორგანიზაცია, რომალსაც უბრუნებთ საქონელს

საწყობი

საწყობი, საიდანაც აბრუნებთ საქონელსსაქონლის დამატება


ველი

აღწერა

საქონელი

თქვენ მიერ მითითებულ საწყობზე და მომწოდებელზე რეგისტრირებული საქონლის ჩამონათვლი, საიდანაც ირჩევთ იმ საქონელს რომლის დაბრუნებაც გსურთ მომწოდებლისთვის

რაოდენობა

დასაბრუნებელი საქონლის რაოდენობა

ფასი

საქონლის დასაბრუნებელი ფასი (ავტომატურად ჩაჯდება ბოლო შესყიდვის ფასი)

თანხა

საქონლის ჯამური ღირებულება

დამატება

დააკლიკეთ დამატების ღილაკს და თქვენ მიერ არჩეული საქონელი ჩავარდება დასაბრუნებელი საქონლის ჩამონათვალში


დამატების პროცედურას იმეორებთ იმდენჯერ, რამდენ საქონელსაც აბრუნებთ.
დაკავშირებული თემები:
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator