საქონლის ბრუნვა მომწოდებლებთან

Parent Previous Next


[საწყობი] >> [ანგარიშები] >> [საქონლის ბრუნვა მომწოდებლებთან]
რეპორტი საშუალებას იძლევა მომხმარებელს შეუქმნას სრულყოფილი წარმოდგენა მომწოდებლებთან საქონლის ბრუნვის შესახებ. 


ველი

აღწერა

პერიოდი

პერიოდი, რომლის მდგომარეობითაც გსურთ მონაცემთა ნახვა

დეტალიზაცია საქონლის მიხედვით

დეტალიზაცია საქონლის დონეზე

დაკავშირებული თემები:Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework