დღის ანგარიში

Parent Previous Next


[POS] >> [ანგარიშები] >> [დღის ანგარიში]
ჩანართები:
ჩანართი - საქონლის ბრუნვა საწყობში


რეპორტი საშუალებას იძლევა მომხმარებელს მიაწოდოს დეტალური ინფორმაცია საქონლის ბრუნვის შესახებ, ასევე ინფორმაცია სალაროში არსებული თანხის და რეალიზაციის თანხების შესახებ ანგარიშწორების ტიპების მიხედვით.


ველი

აღწერა

თარიღი

პერიოდი, რომლის მდგომარეობითაც გსურთ მონაცემთა ნახვა

სალარო

სალარო, რომლის მიხედვითაც გსურთ ინფორმაციის მღება

ჩანართი - რეალიზაცია


რეპორტში ჩანს მითითებული სალაროდან რეალიზებული საქონლის დეტალური ჩამონათვალი.


ველი

აღწერა

თარიღი

პერიოდი, რომლის მდგომარეობითაც გსურთ მონაცემთა ნახვა

სალარო

სალარო, რომლის მიხედვითაც გსურთ ინფორმაციის მღება

ჩანართი - მიღებული ავანსები


რეპორტში ჩანს თანამშრომლების მიერ გამომუშავებული ბონუსები მითითებული პერიოდის მიხედვით.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator