საქონლის შეძენა

Parent Previous Next


[საწყობი] >> [დოკუმენტების რეგისტრაცია] >> [საქონლის შეძენა]


[საწყობი] >> [დოკუმენტების ნუსხა] >> [საქონლის შეძენა]
საქონლის შეძენა


აუცილებელი პირობები:


ველი

აღწერა

სას. ზედ. N

სასაქონლო ზედნადების ნომერი

გაფორმებს თარიღი

დოკუმენტის გაფორმების თარიღი

დასაწყობების თარიღი

საქონლის დასაწყობების თარიღი

გადახდის თარიღი

მომწოდებლისთვის თანხის გადახდის თარიღი. გადაითვლება შესყიდვის თარიღიდან ორგანიზაციის რეგისტრაციის დროს მითითებული კონსიგნაციის დღეების მიხედვით. (რედაქტირება შესაძლებელია შესაბამისი უფლების მქონე მომხმარებლებისთვის) 

მომწოდებელი

მომწოდებელი, რომლისგანაც ვაკეთებთ შესყიდვას 

საწყობი

საქონლის მიღების საწყობისაქონლის დამატება


ველი

აღწერა

საქონელი

თქვენ მიერ მითითებულ საწყობზე და მომწოდებელზე რეგისტრირებული საქონლის ჩამონათვალი, საიდანაც ირჩევთ იმ საქონელს რომლის შესყიდვასაც ახორციელებთ

რაოდენობა

შესასყიდი საქონლის რაოდენობა

ფასი

საქონლის შესყიდვის ფასი (თუ არჩეული საქონლის შესყიდვა არ ხდება პირველად, ავტომატურად ჩაჯდება ბოლო შესყიდვის ფასი)

თანხა

საქონლის ჯამური ღირებულება

დამატება

დააკლიკეთ დამატების ღილაკს და თქვენ მიერ არჩეული საქონელი ჩავარდება შესასყიდი საქონლის ჩამონათვალში


დამატების პროცედურას იმეორებთ იმდენჯერ, რამდენი საქონელიც გაქვთ სასაქონლო ზედნადებში.


დაკლიკეთ დამოწმების ღილაკს და ამით საქონლის შეძენა დასრულებულია.


შენიშვნა: სისტემა გაძლევთ შესაძლებლობას შეადაროთ საქონლის მიმდინარე შესყიდვის ფასი წინა შესყიდვის ფასს, ამისთვის დააკლიკეთ შემოწმების ღილაკსდა გამოსულ ფანჯარაში შეძლებთ ნახოთ ძველი და ახალი ფასები, პროცენტული გადახრა მათ შორის და ასევე მიუთითოთ თქვენთვის სასურველი სარეალიზაციო ფასები.
დაკავშირებული თემები:Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator