საქონლის ექსპორტი

Parent Previous Next


[საწყობი] >> [დოკუმენტების ნუსხა] >> [საქონლის ექსპორტი]
საქონლის ექსპორტი 


აუცილებელი პირობები:


ველი

აღწერა

დოკუმენტის N

დოკუმენტის ნომერი

ინვოისის N

ინვოისის ნომერი

თარიღი

დოკუმენტის გაფორმების თარიღი

კლიენტი

შემკვეთი ორგანიზაცია

საწყობი

საწყობი, საიდანაც ხდება საქონლის გაცემა

ვალუტის კოდი

ანგარიშსწორების ვალუტა (ივსება ავტომატურად კლიენტის რეგისტრაციის დროს მითითებული ვალუტის მიხედვით)

ვალუტის კურსი

მითითებული ვალუტის გაცვლითი კურსი ლართან მიმართებაშისაქონლის დამატება


ველი

აღწერა

საქონელი

თქვენ მიერ მითითებულ საწყობზე რეგისტრირებული საქონლის ჩამონათვლი, საიდანაც აირჩევთ იმ საქონელს რომლის ექსპორტსაც ახორციელებთ

რაოდენობა

საექსპორტო საქონლის რაოდენობა

ფასი

საქონლის საექსპორტო ფასი

თანხა

საქონლის ჯამური ღირებულება

დამატება

დააკლიკეთ დამატების ღილაკს და თქვენ მიერ არჩეული საქონელი ჩავარდება საექსპორტო საქონლის ჩამონათვალში


დამატების პროცედურას იმეორებთ იმდენჯერ, რამდენი საქონელიც ექსპორტსაც ახორციელებთ.


დაკლიკეთ დამოწმების ღილაკს და ამით საქონლის ექსპორტი დასრულებულია.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source