მომწოდებლისთვის შეკვეთა

Parent Previous Next


[საწყობი] >> [დოკუმენტების ნუსხა] >> [მომწოდებლისთვის შეკვეთა]
მომწოდებლისთვის შეკვეთა


აუცილებელი პირობები:


ველი

აღწერა

შეკვეთის N

შეკვეთის ნომერი (რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ ენიჭება ავტომატურად )

თარიღი

დოკუმენტის გაფორმების თარიღი

მომწოდებელი

საქონლის მომწოდებელი ორგანიზაცია

საწყობი

საქონლის მიღების საწყობისაქონლის დამატება


ველი

აღწერა

საქონელი

მითითებულ მომწოდებელზე რეგისტრირებული საქონლის ჩამონათვალი, საიდანაც ირჩავთ იმ საქონელს, რომლის შეკვეთაც გსურთ

რაოდენობა

შესკვეთი საქონლის რაოდენობა

ფასი

საქონლის სავარაუდო შესყიდვის ფასი

თანხა

საქონლის სავარაუდო ჯამური ღირებულება

დამატება

დააკლიკეთ დამატების ღილაკს და თქვენ მიერ არჩეული საქონელი ჩავარდება შესაკვეთი საქონლის ჩამონათვალში


დამატების პროცედურას იმეორებთ იმდენჯერ, რამდენი საქონლის შეკვეთასაც ახორციელებთ


დაკლიკეთ შენახვის ღილაკს და ამით საქონლის შეკვეთის დოკუმენტის რეგისტრაცია დასრულებულია.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator