ხელფასის დარიცხვა

Parent Previous Next

[ფინანსები] >> [ოპერაციები] >> [ხელფასის დარიცხვა]
აუცილებელი პირობები:


ველი

აღწერა

დარიცხვის თარიღი

ხელფასის დარიცხვის თარიღი

დარიცხვის თვე

ხელფასის დარიცხვის თვე

სახელფასო ჯგუფი

გადასახდელი ხელფასების დარიცხვის ანგარიში  (სისტემა ავტომატურად გამოიტანს მითითებულ ანგარიშსა თუ ქვეანგარიშში გაერთიანებულ თანამშრომელთა ჩამონათვალს)

საშემოსავლოს ანგარიში

გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადის დარიცხვის ანგარიში

საპენსიო ფონდის ანგარიში

საპენსიო ფონდის ანგარიში

უკუდარიცხვა

ფუნქციის გააქტიურებით ხელფასების დაანგარიშება მოხდება უკუდარიცხვის პრინციპით (ამ შემთხვევაში ძირითად თანხაში ეთითება თანამშრომლის ხელზე ასაღები თანხა)მონაცემების შევსების შემდეგ ფორმირების ღილაკის საშუალებით მოხდება შესაბამისი ფინანსური ტრანზაქციების გატარება.


შენიშვნა: საბანკო ფაილის გენერაციის ღილაკზე დაკლიკებით სისტემა დააგენერირებს გასაცემი ხლფასების ფაილს, რომლითაც შესაძლებელი იქნება განხორციელდეს თანამშრომელთა ხელფასების ერთიანი საბანკო გადარიცხვა.


http://infinati.ge/Content/WebHelp/index.html?Form_0116.html

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment