ძირითადი საშუალებები

Parent Previous Next


       [ფინანსები] >> [ოპერაციები] >> [ძირითადი საშუალებები]


       ინფორმაციული ჩანართი, სადაც შესაძლებელია ზედნადებების დეტალური ინფორმაციის ნახვა (სინქრონიზირებულია RS.ge-თან)


       რეპორტი, სადაც ჩანს ძირითადი საშუალებების დეტალური ბრუნვა


       რეპორტი, სადაც ჩანს ძირითადი საშუალებების ნაშთები


ძირითადი საშუალების რეგისტრაციაველი

აღწერა

ID

ძირითადი საშუალების უნიკალური იდენტიფიკატორი  (რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ ენიჭება ავტომატურად )

აღრიცხვის კოდი

ძირითადი საშუალების აღრიცხვის კოდი

შიდა კოდი

ძირითადი საშუალების კოდი შიდა აღრიცხვისთვის

დასახელება

ძირითადი საშუალების დასახელება

ერთეული

ძირითადი საშუალების ერთეული

ჯგუფი

ჯგუფი, რომელსაც მიეკუთვნება ძირითადი საშუალება (ჩამოშალეთ და მარტივად აირჩიეთ რომელ ანგარიშს მიეკუთვნება ძირითადი საშუალება)

კატეგორია

კატეგორია, რომელსაც მიეკუთვნება ძირითადი საშუალება

მომწოდებელი 

ორგანიზაცია, ვისგანაც შეიძინეთ ძირითადი საშუალება

შენიშვნა 

ველი პირადი შენიშვნისთვის

ლოკაციის ადგილი 

ძირითადი საშუალების ლოკაციის ადგილი

დარიცხვის მეთოდი

ძირითად საშუალებაზე ცვეთის დარიცხვის მეთოდი

ექსპლ. თარიღი

ეთითება ძირითადი საშუალების ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღი

სალიკვიდაციო ღირ.

ძირითადი საშუალების სალიკვიდაციო ღირებულება

ცვეთის დარიცხვა 


ძირითად საშუალებაზე ცვეთის დარიცხვისთვის, მონიშნეთ ძირითადი საშუალება, რომელზეც გსურთ ცვეთის დარიცხვა და  დააკლიკეთ ღილაკს "ცვეთის დარიცხვა" (იხ. ქვემოთ მოცემული ფოტო)გაიხსნება ფანაჯარა და აირჩიეთ ცვეთის დარიცხვის პერიოდი (იხ. ქვემოთ მოცემული ფოტო)ველი

აღწერა

დარიცხვა

ჯამური დარიცხვა წლის მიხედვით (იმ შემთხვევაში, როდესაც გსურთ ცვეთის დარიცხვა ჯამურად წლის მიხედვით)

წელი

წელი, რომელზეც უნდა დაარიცხოთ ცვეთადააკლიკეთ შენახვის ღილაკს და ამით ცვეთის დარიცხვა დასრულდება.ველი

აღწერა

დარიცხვა

დეტალური დარიცხვა თვეების მიხედვით (როცა გსურთ დეტალურად დაარიცხოთ ცვეთა)

წელი

წელი, რომელზეც უნდა დაერიცხოს ცვეთა

პერიოდი

თვეები, რომელზეც უნდა დაერიცხოს ცვეთადააკლიკეთ შენახვის ღილაკს და ამით ცვეთის დარიცხვა დასრულდება. 


ცვეთის დარიცხვის დასრულების შემდეგ სისტემა გამოიტანს შეტყობინებას, რომ ოპერაცია დასრულდა წარმატებით! 

მაუსის მარჯვენა ღილაკით, კონტექსტურ მენიუში, დააკლიკეთ ღილაკს "ახალი აღწერის დაწყება". 


ლოკაციის ველში მიუთითეთ იმ ძირითადი საშუალებების ლოკაცია, რომლის აღწერაც გსურთ.
ველი

აღწერა

ინვენტარის კოდი

ძირითადი საშუალების ინვენტარის კოდი, რომლის აღწერაც გსურთ (შესაძლებელია ინვენტარის კოდის როგორც ხელით ჩაწერა, ასევე დასკანერება)ძირითადი საშუალების აღწერის დასრულების შემდეგ, კონტექსტური მენიუს გამოძახებით (მაუსის მარჯვენა ღილაკით), შეინახეთ დოკუმენტი. მიუთითეთ სად გსურთ შეინახოთ აღწერის დოკუმენტი და შეინახეთ ფაილი.  

(ფაილის შენახვის შემდეგ შეგიძლიათ გააგრძელოთ ძირითადი საშუალებების აღწერა პროგრამაში)


ამით ძირითადი საშუალებების აღწერა დასრულდება.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator