ადამიანი

Parent Previous Next


[საცნობარო] >> [რეგისტრაცია] >> [ადამიანი]

[საცნობარო] >> [საცნობარო მასალა] >> [ადამიანები]
ადამიანის რეგისტრაცია


ჩანართები:
ჩანართი - მთავარი


ველი

აღწერა

ID

პიროვნების უნიკალური იდენტიფიკატორი (რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ ენიჭება ავტომატურად )

პირადი N

ადამიანის პირადი ნომერი (ამ ნომრით ხდება რეგისტრაცია ანგარიშთა გეგმაში)

სახელი

სახელი

გვარი

გვარი

დაბ.თარიღი

დაბადების თარიღი

სქესი

სქესი

თანამდებობა

დაკავებული თანამდებობა

მობილური

მობილური ტელეფონის ნომერი

ტელეფონი

ტელეფონის ნომერი

ელ.ფოსტა

ელექტრონული ფოსტა

IMEI

მობილური მოწყობილობის IMEI კოდი, რომლითაც ხდება სისტემის მომხმარებლის იდენტიფიცირება პოკეტით სარგებლობის შემთხვევაში

ავტომობილის N

ავტომობილის ნომერი (აღნიშნული ველის შევსება აუცილებელია თუ თანამშრომელი არის დისტრიბუტორი)

საბანკო ა/ა

საბანკო ანგარიშწორების ანგარიში

მისამართი

ფაქტიური მისამართი

პენსია

დაგროვებით საპენსიო სისტემაში მონაწილეობის სტატუსი

შენიშვნა

ველი პირადი შენიშვნისთვის

სურათი

კონტექსტური მენიუს საშუალებით შეგიძლიათ ჩატვირთოთ პიროვნების სურათი

ჩანართი - დამატებითი ინფორმაცია


მიუთითეთ ნებისმიერი სახის დამატებითი ინფორმაცია

ჩანართი - კავშირები


ნიშნავთ შესაბამის ანგარიშს იმის მიხედვით, არეგისტრირებთ ანგარიშ ვალდებულ პირს თუ თანამშრომელს


შენიშვნა: დისტრიბუტორი და მძღოლი რეგისტრირდება როგორც თანამშრომლად, ასევე ანგარიშ ვალდებული პირადდააკლიკეთ შენახვის ღილაკს და ამით საქონლის რეგისტრაცია დასრულებულია
ადამიანების ნუსხა


ჩანართები:
ჩანართი - მთავარი


სისტემაში რეგისტრირებული ადამიანების ნუსხა
ჩანართი - დარიცხვის ფორმულა


ველი

აღწერა

ტიპი

მომსახურე პერსონალის ტიპი, რომელზეც ხდება დარიცხვის ფორმულის დაყენება

კატეგორია

სასაქონლო კატეგორია

ჯგუფი

სასაქონლო ჯგუფი

%

დასარიცხი პროცენტი რეალიზაციიდან

დებეტი

სადებეტო ანგარიშის ნომერი

კრედიტი

საკრედიტო ანგარიშის ნომერი

თარიღიდან

დარიცხვის ფორმულის მოქმედების დაწყების თარიღი

თარიღამდე

დარიცხვის ფორმულის მოქმედების დასრულების თარიღი

მომხმარებელი

მომხმარებელი, რომელმაც დაარეგისტრირა ფორმულა

რეგისტრაცია

ფორმულის რეგისტრაციის თარიღიდააკლიკეთ შენახვის ღილაკს და ამით დარიცხვის ფორმულის დაყენება დასრულებულია
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files