დისტრიბუცია

Parent Previous Next


დისტრიბუციის მოდული მოიცავს ყველა საჭირო ფუქნციას VanSale- ის და PreSsle-ის მეთოდით მუშაობისთვის. აღნიშნული მოდულის საშუალებით მყისიერად ხორციელდება შეკვეთების მიღება, რეალიზაციაში გატარება, საქონლის ბორტიდან რეალიზაცია და ბუღალტერიაში ფინანსური ტრანზაქციების ავომატური წარმოება. დისტრიბუტორის მიერ შესრულებული თითოეული ოპერაცია მომენტალურად აისახება როგორც პროგრამის ცენტრალურ ბაზაში, ასევე შემოსავლების სამსახურის (http://www.rs.ge) ვერ-გვერდზე. 
დისტრიბუციის მოდულის გასამართად აუცილებელია გაიაროთ ქვემოთ ჩამოთვლილი პროცესები თანმიმდევრობით:


       რაც უფრო სწორად გამართავთ საწყობის მოდულს, მით უფრო ინფრომაციული და ეფექტიანი იქნება ინფინატის რეპორტები 


ადამიანის რეგისტრაცია, როგორც ანგარიშვალდებული პირი. აუცილებელია გაწერილი ჰქონდეს IMEI კოდი (მოწყობილობის უნიკალური კოდი), იმისათვის რომ შეძლოს ტელეფონის აპლიკაციის დაკავშირება ბაზასთან


       სულ მცირე ძალისხმევა და მობილური აპლიკაცია გამართულია


 საწყობის რეგისტრაცია, როგორც ბორტის ტიპი 


ორგანიზაციის (კლიენტის) სავაჭრო წერტილები, რომლებიც უნდა მიემაგროს დისტრიბუტორს 


დისტრიბუტორისთვის სავაჭრო წერტილების მიმაგრება. შესაძლებელია მითითებულ სავაჭრო წერტილზე ვიზიტების დადგენა დისტრიბუტორისთვის.


       INFINATI იძლევა საშუალებას მართოთ მობილური აპლიკაციის ინტერფეისი 
დაკავშირებული თემები:

     

       

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites