საქონლის ბრუნვა საწყობებში

Parent Previous Next


[საწყობი] >> [ანგარიშები] >> [საქონლის ბრუნვა საწყობებში]
რეპორტი საშუალებას იძლევა მომხმარებელს შეუქმნას სრულყოფილი წარმოდგენა საწყობ(ებ)ში არსებული საქონლის ბრუნვის და დარჩენილი ნაშთების შესახებ.
ველი

აღწერა

პერიოდი

პერიოდი, რომლის მდგომარეობითაც გსურთ მონაცემთა ნახვა

საწყობი

საწყობი, რომელზეც გსურთ მონაცემთა ნახვა (შესაძლებელია მიუთითოთ რამდენიმე საწყობი ერთდროულად)

დაკავშირებული თემები:http://infinati.ge/Content/WebHelp/Geo/index.html?Form_0815.html

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool