სერვერის გამართვა

Parent Previous Next


INFINATI Cloud მომხმარებლებისთვის სერვერის მხარის გამართვაზე სრულად ზრუნავს INFINATI -ის გუნდი. 


სხვა შემთხვევაში მიყევით ინსტრუქციას:


       

მინიმალური ვერსია WINDOWS 10. (სასურველია WINDOWS SERVER 2016)


       სასურველია გაიმართოს IT სპეციალისტის მიერ, სხვა შემთხვევაში დაგეხმარებათ INFINATI -ის სპეციალისტი. (მინიმალური ვერსია უნდა იყოს 2014 წლის)


       სრულდება უშუალოდ INFINATI -ის სპეციალისტის მიერ


       როუტერში გაკეთდეს 8384 პორტის გადამისამართება სერვერის კომპიუტერის IP მისამართზე. (აუცილებელი მოთხოვნაა შესრულდეს IT სპეციალისტის მიერ)Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator