კლიენტისგან დაბრუნება

Parent Previous Next


[საწყობი] >> [დოკუმენტების რეგისტრაცია] >> [კლიენტისგან დაბრუნება]


[საწყობი] >> [დოკუმენტების ნუსხა] >> [კლიენტისგან დაბრუნება]
კლიენტისგან დაბრუნება


აუცილებელი პირობები:


ველი

აღწერა

დოკუმენტის N

საქონლის კლიენტისგან დაბრუნების სასაქონლო ზედნადების ნომერი (ივსება ავტომარტურად RS.ge-ზე დოკუმენტის ატვირთვის შემდეგ)

თარიღი

დოკუმენტის გაფორმების თარიღი

კლიენტი

ორგანიზაცია, რომლისგანაც ბრუნდება საქონელი

სავაჭრო წერტილი

ორგანიზაციის სავაჭრო წერტილი, რომლისგანაც უშუალოდ ხდება დაბრუნება

საწყობი

საქონლის დაბრუნების საწყობი

მიზეზი

დაბრუნების მიზეზისაქონლის დამატება


ველი

აღწერა

საქონელი

თქვენ მიერ მითითებულ საწყობზე და მომწოდებელზე რეგისტრირებული საქონლის ჩამონათვლი, საიდანაც ირჩევთ იმ საქონელს რომლის დაბრუნებასაც ახორციელებთ

რაოდენობა

შესასყიდი საქონლის რაოდენობა

ფასი

საქონლის შესყიდვის ფასი (თუ არჩეული საქონლის შესყიდვა არ ხდება პირველად, ავტომატურად ჩაჯდება ბოლო შესყიდვის ფასი)

თანხა

საქონლის ჯამური ღირებულება

დამატება

დააკლიკეთ დამატების ღილაკს და თქვენ მიერ არჩეული საქონელი ჩავარდება შესასყიდი საქონლის ჩამონათვალში


დამატების პროცედურას იმეორებთ იმდენჯერ, რამდენ საქონელსაც იბრუნებთ.


დაკლიკეთ დამოწმების ღილაკს


თუ დასაბრუნებელ საქონელს არ აქვს მითითებული თვითღირებულება იმ საწყობზე, რომელზეც ხდება დაბრუნება, სისტემა გამოიტანს შემდეგ შეტყობინებას:დადექით საქონელზე, კონტექსტური მენიუდან თვითღირებულების გაწერის საშუალებით გაუწერეთ თვითღურებულებები მითითებულ საქონელს და კიდევ ერთხელ დააკლიკეთ დამოწმების ღილაკს. ამით საქონლის დაბრუნება დასრულებულია.


შენიშვნა: ისეთი საქონლის დაბრუნების შესაზღუდად, რომელიც არ მიგიყიდიათ კლიენტისთვის, შედით მენიუში:  [ინსტრუმენტები] >> [პარამეტრები] >> [სისტემის პარამეტრები], გადადით ტაბზე [ზოგადი] და მონიშნეთ ველი - "არ დავიბრუნოთ თუ არ მიგვიყიდია"
დაკავშირებული თემები:Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment