ბლოგი

ბიზნეს პროცესის მართვა და ERP სისტემები

დიდი მოგზაურობის დაწყება დაგეგმვის გარეშე იშვიათად ხდება. ადამიანების უმეტესობას, მოგზაურობის დროში გაწერა მარტივად გამოსდით, მაგრამ უჭირთ სირთულეებისა და საფრთხეების გააზრება. ბიზნეს პროცესის მართვა სწორედ დიდი მოგზაურობის დაგეგმვაა, დანიშნულების ადგილამდე წარმატებულად მისასვლელად. ბიზნესში ამისთვის მაგალითად ERP სისტემის იმპლიმენტაცია გვევლინება. როგორც ყველა მოგზაურობას, ბიზნესსაც წარმატებისკენ მიმავალი სხვადასხვა გზა აქვს.

ბიზნეს პროცესი არის აქტივობა ან აქტივობათა ჯაჭვი, რაც ორგანიზაციას მიზნების მისაღწევად სჭირდება. ბიზნეს პროცესებს უნდა ჰქონდეს კონკრეტული მიზნები, იყოს მაქსიმალურად სპეციფიკური და ჰქონდეს თანმიმდევრული შედეგები.

ERP სისტემის იმპლემენტაციისთვის საჭიროა დადგინდეს ბიზნეს პროცესის მართვა რომელ საფეხურზე დგას:

ბიზნეს პროცესის მართვა (BPM) - ბიზნეს პროცესის მართვა არის ჰოლისტიკური მიდგომა, რათა შეფასდეს, განვითარდეს და გასწორდეს ბიზნეს პროცესები, ორგანიზაციის მიზნებისა და სტრატეგიის შესაბამისად. ის შესაძლებლობას აძლევს ბიზნესს გახდეს უფრო ეფექტური და მოქნილი ცვლილებების მიმართ.

ბიზნეს პროცესის გაუმჯობესება (BPI) - არსებობს ბიზნეს პროცესის მართვის რამდენიმე მიდგომა. ერთ-ერთი უპირველესია, ბიზნეს პროცესის გაუმჯობესება, თუკი კომპანიას ამის საჭიროება აქვს. ამ მიდგომის მიხედვით, მნიშვნელოვანია გამოვლინდეს ორგანიზაციის მთავარი პროცესები. პირველ რიგში, უნდა განისაზღვროს კომპანიის მიმდინარე მდგომარეობა და წარმატების ძირითადი ინდიკატორები. შემდეგ, უნდა გამოვლინდეს ორგანიზაციის მთავარი პრობლემა, დაიწყოს ამ პრობლემის აღმოფხვრაზე მუშაობა და გაუმჯობესდეს პროცესები, რათა მიღწეული იქნას სასურველი ეფექტურობა. საბოლოოდ, ორგანიზაციამ უნდა შეიმუშაოს კონტროლის გეგმა, რათა მოხდეს პროცესების მონიტორინგი.

ბიზნეს პროცესის რეკონსტრუქცია (BPR) - ბიზნეს პროცესის რეკონსტრუქცია ახდენს არსებული პროცესის იდენტიფიცირებას, მაგრამ მოითხოვს რადიკალურ ცვლილებებს. ეს ეტაპი იმ შემთხვევაშია საჭირო, თუ არსებული პროცესის გაუმჯობესება შესაძლებელი არ არის. როცა, მასში უმნიშვნელო ცვლილებების შეტანა საკმარისი არ არის. ასეთ დროს, საჭიროა მთლიანი პროცესის გადაწყობა და ახალი, გაუმჯობესებული პროცესის ჩამოყალიბება.

სანამ ორგანიზაციაში ERP სისტემის იმპლემენტაცია დაიწყება, უნდა დარწმუნდეთ, რომ პროცესი ოპერირებს მაქსიმალური ეფექტურობით. რადგან, როცა არაეფექტური პროცესის ავტომატიზაციას ახდენთ, შედეგიც არაეფექტური დგება. ამიტომაც არის ERP სისტემისთვის BPM ასეთი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. დღევანდელი ERP სისტემები ძალიან მოქნილებია. არსებობს უამრავი სხვადასხვა გზა, თუ როგორ მოერგება ERP სისტემა ბიზნესის საჭიროებებს. თქვენი სურვილებისა და პროცესების ბოლომდე გაგება შესაძლებლობას მოგცემთ სწორად მოირგოთ სისტემა და მიიღოთ სასურველი შედეგი, რაც პროცესების გამარტივებაში და რისკების შემცირებაში გამოიხატება. ბიზნეს პროცესის სწორად დაგეგმვა თქვენს ვენდორს გაუმარტივებს ERP სისტემის კონფიგურირებას, რაც პირდაპირ კავშირშია პროცესებთან.

აღსანიშნავია, რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სწორად განისაზღვროს რომელი საფეხურის ჩართულობას საჭიროებს თქვენი ბიზნეს პროცესის მართვა. სწორად დაგეგმილი მოგზაურობა აგარიდებთ ზედმეტ გართულებებს და მიგიყვანთ დანიშნულების ადგილამდე მაქსიმალურად მარტივად და ეფექტურად.