საქონლის ბრუნვა კლიენტებთან

Parent Previous Next


[საწყობი] >> [ანგარიშები] >> [საქონლის ბრუნვა კლიენტებთან]
რეპორტი საშუალებას იძლევა მომხმარებელს შეუქმნას სრულყოფილი წარმოდგენა კლიენტებთან საქონლის ბრუნვის შესახებ. დამატებითი დეტალიზაციისთვის შეგიძლიათ მონიშნოთ სასურველი მონაცემის შესაბამისი გრაფა.

დაკავშირებული თემები:http://infinati.ge/Content/WebHelp/index.html?Form_0824.html


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle