საქონლის ბრუნვა სავაჭრო წერტილებში

Parent Previous Next


[დისტრიბუცია] >> [ანგარიშები] >> [საქონლის ბრუნვა სავაჭრო წერტილებში]
რეპორტი საშუალებას იძლევა მომხმარებელს მიაწოდოს დეტალური ინფორმაცია საქონლის ბრუნვების შესახებ სავაჭრო წერტილებში.
http://infinati.ge/Content/WebHelp/index.html?Form_0812.html


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer