ბიზნეს პროცესის მართვა და ERP სისტემები


დიდი მოგზაურობის დაწყება დაგეგმვის გარეშე იშვიათად ხდება. ადამიანების უმეტესობას, მოგზაურობის დროში გაწერა მარტივად გამოსდით, მაგრამ უჭირთ სირთულეებისა და საფრთხეების გააზრება. ბიზნეს პროცესის მართვა სწორედ დიდი მოგზაურობის დაგეგმვაა, დანიშნულების ადგილამდე წარმატებულად მისასვლელად. ბიზნესში ამისთვის მაგალითად ERP სისტემის იმპლიმენტაცია გვევლინება. როგორც ყველა მოგზაურობას, ბიზნესსაც წარმატებისკენ მიმავალი სხვადასხვა გზა აქვს.

ბიზნეს პროცესი არის აქტივობა ან აქტივობათა ჯაჭვი, რაც ორგანიზაციას მიზნების მისაღწევად სჭირდება. ბიზნეს პროცესებს უნდა ჰქონდეს კონკრეტული მიზნები, იყოს მაქსიმალურად სპეციფიკური და ჰქონდეს თანმიმდევრული შედეგები.

ERP სისტემის იმპლემენტაციისთვის საჭიროა დადგინდეს ბიზნეს პროცესის მართვა რომელ საფეხურზე დგას:

ბიზნეს პროცესის მართვა (BPM) - ბიზნეს პროცესის მართვა არის ჰოლისტიკური მიდგომა, რათა შეფასდეს, განვითარდეს და გასწორდეს ბიზნეს პროცესები, ორგანიზაციის მიზნებისა და სტრატეგიის შესაბამისად. ის შესაძლებლობას აძლევს ბიზნესს გახდეს უფრო ეფექტური და მოქნილი ცვლილებების მიმართ.

ბიზნეს პროცესის გაუმჯობესება (BPI) - არსებობს ბიზნეს პროცესის მართვის რამდენიმე მიდგომა. ერთ-ერთი უპირველესია, ბიზნეს პროცესის გაუმჯობესება, თუკი კომპანიას ამის საჭიროება აქვს. ამ მიდგომის მიხედვით, მნიშვნელოვანია გამოვლინდეს ორგანიზაციის მთავარი პროცესები. პირველ რიგში, უნდა განისაზღვროს კომპანიის მიმდინარე მდგომარეობა და წარმატების ძირითადი ინდიკატორები. შემდეგ, უნდა გამოვლინდეს ორგანიზაციის მთავარი პრობლემა, დაიწყოს ამ პრობლემის აღმოფხვრაზე მუშაობა და გაუმჯობესდეს პროცესები, რათა მიღწეული იქნას სასურველი ეფექტურობა. საბოლოოდ, ორგანიზაციამ უნდა შეიმუშაოს კონტროლის გეგმა, რათა მოხდეს პროცესების მონიტორინგი.

ბიზნეს პროცესის რეკონსტრუქცია (BPR) - ბიზნეს პროცესის რეკონსტრუქცია ახდენს არსებული პროცესის იდენტიფიცირებას, მაგრამ მოითხოვს რადიკალურ ცვლილებებს. ეს ეტაპი იმ შემთხვევაშია საჭირო, თუ არსებული პროცესის გაუმჯობესება შესაძლებელი არ არის. როცა, მასში უმნიშვნელო ცვლილებების შეტანა საკმარისი არ არის. ასეთ დროს, საჭიროა მთლიანი პროცესის გადაწყობა და ახალი, გაუმჯობესებული პროცესის ჩამოყალიბება.

სანამ ორგანიზაციაში ERP სისტემის იმპლემენტაცია დაიწყება, უნდა დარწმუნდეთ, რომ პროცესი ოპერირებს მაქსიმალური ეფექტურობით. რადგან, როცა არაეფექტური პროცესის ავტომატიზაციას ახდენთ, შედეგიც არაეფექტური დგება. ამიტომაც არის ERP სისტემისთვის BPM ასეთი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. დღევანდელი ERP სისტემები ძალიან მოქნილებია. არსებობს უამრავი სხვადასხვა გზა, თუ როგორ მოერგება ERP სისტემა ბიზნესის საჭიროებებს. თქვენი სურვილებისა და პროცესების ბოლომდე გაგება შესაძლებლობას მოგცემთ სწორად მოირგოთ სისტემა და მიიღოთ სასურველი შედეგი, რაც პროცესების გამარტივებაში და რისკების შემცირებაში გამოიხატება. ბიზნეს პროცესის სწორად დაგეგმვა თქვენს ვენდორს გაუმარტივებს ERP სისტემის კონფიგურირებას, რაც პირდაპირ კავშირშია პროცესებთან.

აღსანიშნავია, რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სწორად განისაზღვროს რომელი საფეხურის ჩართულობას საჭიროებს თქვენი ბიზნეს პროცესის მართვა. სწორად დაგეგმილი მოგზაურობა აგარიდებთ ზედმეტ გართულებებს და მიგიყვანთ დანიშნულების ადგილამდე მაქსიმალურად მარტივად და ეფექტურად.

თამარ გოგოლაძე
16-07-2020

სტატიები

ERP სისტემების კლასიფიკაცია

ERP სისტემები შეიძლება დაიყოს სამ ძირითად კლასად. სანამ ზედმეტად ჩაუღრმავდებით რომელიმე კონკრეტული ERP სისტემის კვლევას, ...

02-02-2022       თამარ გოგოლაძე   
ABC ანალიზი

მონაცემთა ანალიზი წარმოადგენს ინფორმაციის დამუშავების და განხილვის პროცესს, რომლის მიზანია მაქსიმალუად სწორი დასკვნების ...

15-01-2021       თამარ გოგოლაძე   
ბიზნეს პროცესის მართვა და ERP სისტემები

ბიზნეს პროცესის მართვა სწორედ დიდი მოგზაურობის დაგეგმვაა, დანიშნულების ადგილამდე წარმატებულად მისასვლელად. ბიზნესში ამის ...

16-07-2020       თამარ გოგოლაძე   
ERP სისტემის ევოლუცია

ERP პროგრამული უზრუნველყოფა უკვე არსებობდა, როგორც უმეტესი ბიზნესის ცენტრალური ნერვული სისტემა, მაშინ, როდესაც კვ ...

18-02-2020       თამარ გოგოლაძე   
სხვაობა CRM და ERP სისტემებს შორის

CRM და ERP სისტემები, ორივე კონტაქტებს, კომპანიებს, შეკვეთებსა და პროგნოზებს ემსახურება. ისინი მსგავსი პროგრამული უზრუნვ ...

20-01-2020       თამარ გოგოლაძე   
BPMN

BPMN (Business Process Model and Notation) არის ბიზნეს პროცესების მოდელირებისთვის შემუშავებული მსოფლიო სტანდარტი, რომლის ...

17-12-2019       თამარ გოგოლაძე   
ERP დისტრიბუციისთვის

რადგან ვამბობთ, რომ ERP სისტემა ბიზნესისთვის დიდი სარგებლის მომტანია, ლოგიკურია, რომ დისტრიბუციის მოდულიც თავისთავად მომ ...

03-12-2019       ანა ანდღულაძე   
ERP სისტემის დანერგვა

მას შემდეგ, რაც თქვენთვის შესაფერის სისტემას და ვენდორს იპოვით, იწყება დანერგვის გამოწვევები. ...

26-11-2019       თამარ გოგოლაძე   
მონაცემთა დაცვა ERP სისტემებში

ყველა კომპანიას აქვს კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც ბიზნეს სტრატეგიებს ან სხვა ისეთ დეტალებს შეიცავს, რაც კომპანიის ...

19-11-2019       ანა ანდღულაძე   
5 ძირითადი მარკეტინგული სტრატეგია ნებისმიერი სტარტაპისთვის

მარკეტინგული მხარდაჭერა ყველა კომპანიას სჭირდება, თუმცა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სტარტაპებისთვის. ლოგიკურიც არის,რა ...

05-11-2019       ანა ანდღულაძე   
რა უნდა იცოდეს გაყიდვების მენეჯერმა

როდესაც ბიზნესის დაწყებას გეგმავთ ან უკვე დაიწყეთ, წარმატებისთვის აუცილებელი პირობაა სწორი მომხმარებლის პოვნა. თქვენი პრ ...

29-10-2019       ანა ანდღულაძე   
მონაცემთა ანალიზი

მონაცემთა ანალიზის ყველაზე მარტივი განმარტებაა - თარჯიმანი. იგი გულისხმობს მონაცემების გარდაქმნას შინაარსობრივად მნიშვნე ...

24-10-2019       ანა ანდღულაძე   
როგორ ვიპოვოთ იდეალური მომხმარებელი

როდესაც ბიზნესის დაწყებას გეგმავთ ან უკვე დაიწყეთ, წარმატებისთვის აუცილებელი პირობაა სწორი მომხმარებლის პოვნა. თქვენი პრ ...

15-10-2019       ანა ანდღულაძე   
რჩევები მეწარმეებს

ნებისმიერი ზომის ბიზნესს სჭირდება სწორი ფინანსური დაგეგმარება. თუმცა, ხშირად რთულია სტაბილური გეგმის შენარჩუნება და ამ გ ...

01-10-2019       ანა ანდღულაძე   
რა არის IFRS?

IFRS განსაზღვრავს საერთაშორისო სტანდარტების კომპლექტს, თუ როგორ უნდა აწარმოონ კომპანიებმა თავიანთი ანგარიშები, იმისთვის, ...

24-09-2019       თამარ გოგოლაძე   
ფინანსური მენეჯმენტი სტარტაპებისთვის

სტარტაპის მართვის საწყის ეტაპზე, ფინანსებზე ყველაზე ნაკლებს ვფიქრობთ, რაც, რა თქმა უნდა, არასწორია. ფინანსური მენეჯმენტი ...

17-09-2019       ანა ანდღულაძე   
ბიუჯეტირება და მასთან გამკლავება

ბიუჯეტის(ინგლ.budget=ტომარა)ისტორია ინგლისიდან იწყება, როდესაც ინგლისის პარლამენტში მთავრობა თემთა პალატისგან თანხებს ით ...

10-09-2019       მარიამ ნადირაშვილი   
ბიზნესი და ფინანსები

ბიზნესის მართვაში ფინანსები გადამწყვეტ როლს თამაშობს. როგორც წესი, კომპანიები ოპერირებენ ფულსა და ფინანსებზე, რადგან თუ ...

03-09-2019       ნანა ნაკანი   
ERP საცალო გაყიდვებისთვის

თანამედროვე ტექნოლოგიებმა და ინტერნეტმა მნიშვნელოვნად შეცვალეს საცალო ვაჭრობის სფერო. სრულიად შეცვლილია პროდუქციისა და ს ...

27-08-2019       ანა ანდღულაძე   
უხილავი თანამშრომელი

მაშინ, როდესაც თითოეული თანამშრომელი ორგანიზაციაში თავის ფუნქციას ასრულებს ERP სისტემაში თავისი წილი ინფორმაციის შეტანით ...

20-08-2019       ანა ანდღულაძე   
ფინანსური ანგარიშგების გამარტივება

რატომ ხარჯავენ ფინანსისტები უამრავ დროს და რესურსს ფინანსური ანგარიშების მომზადებაში მაშინ, როდესაც ტექნოლოგიებს რეპორტი ...

13-08-2019       ანა ანდღულაძე   
კომპანიის ზრდა

"სწრაფი ზრდა" - ერთი შეხედვით ეს ორი სიტყვა გაუმჯობესებულ პროდუქტთან, გაზრდილ მოგებასთან და ბიზნესის გაძლიერებულ მუშაობა ...

05-08-2019       ანა ანდღულაძე   
ესაჭიროება თქვენს ბიზნესს ERP ?

ყველა ბიზნესი თავის მხრივ უნიკალურია და სხვა და სხვა დროს სხვა და სხვა გამოწვევების წინაშე დგას, თუმცა ადრე თუ გვიან ნებ ...

15-07-2019       თამარ გოგოლაძე   
ERP სისტემის სარგებელი

დღესდღეობით კამათის საგანს არ წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ERP სისტემის მეშვეობით ნებისმიერი ბიზნესი უფრო მარტივად სამართავ ...

15-07-2019       თამარ გოგოლაძე   
მითები ERP სისტემის შესახებ

ERP სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით უამრავი მითი არსებობს. ამ ტექნოლოგიის მომხმარებლებთან საუბრისას გაირკვა, რომ ERP ...

01-07-2019       ანა ანდღულაძე   
რას წარმოადგენს ERP სისტემა

ERP (Enterprise resource planning) საწარმოო რესურსების მართვის და დაგეგმვის ერთიანი სისტემაა, რომელიც თანამედროვე ბიზნე ...

25-06-2019       ანა ანდღულაძე