სხვაობა CRM და ERP სისტემებს შორის


CRM და ERP სისტემები, ორივე კონტაქტებს, კომპანიებს, შეკვეთებსა და პროგნოზებს ემსახურება. ისინი მსგავსი პროგრამული უზრუნველყოფებია და ბიზნესის მართვის პროცესებს ემსახურებიან. საინტერესოა, სად იწყება და სად მთავრდება მათი მოქმედების არეალი?

CRM-სა და ERP სისტემები კომპანიებს, კონტაქტებსა და შეკვეთების ბევრ დეტალს უმკლავდებიან. ასვე, ზოგი ERP სისტემის ვენდორი ამტკიცებს, რომ CRM და HR არის ERP ის ნაწილი. შესაბამისად, ბევრი იბნევა სიმართლის გარკვევაში.

მოდით განხილვა დავიწყოთ თითოეული სისტემის აღწერით:

პირველ რიგში, ERP სისტემა მოწყობილია ისე, რომ კომპანიების პროცესები უფრო ეფექტური გახადოს. კომპანიის საკვანძო ფუნქციების - ფინანსური აღრიცხვის, საწყობის, ინვენტარისა და წარმოების უკეთესი მენეჯმენტით, ERP სისტემა კომპანიას საშუალებას აძლევს ფოკუსირდეს ყველაზე მნიშვნელოვანზე: მონაცემებზე. ERP სისტემის მეშვეობით, თანამშრომლებს საშუალება აქვთ რეალურ დროში გაცვალონ საჭირო ინფორმაცია და გაუმკლავდნენ წამოჭრილ პრობლემებს. თუკი კომპანიის წარმოების ჯაჭვში შეიქმნება პრობლემა, ERP სისტემა მყისიერად ავლენს მას და ხდის საჯაროს. იგი არა მხოლოდ ინფორმაციის გავრცელებისთვის არის იდეალური სისტემა, არამედ, კომპანიას აჩვენებს მოცემულ მომენტში არსებულ ზუსტ სურათს, თუ სად არის იგი.

CRM ახდენს მომხმარებლების მხარის სრულყოფას. მომხმარებელთან ურთიერთობის მართვის სისტემა ფოკუსირდება მომხმარებლებზე. იგი ახდენს კლიენტთა ინფორმაციის თავმოყრას და მის დამუშავებას. ეს ინფორმაცია გამოიყენება გაყიდვების გუნდიდან დაწყებული ბუღალტრებით დამთავრებული. ხარისხიანი ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს ყველა ინტერაქციას, რაც კლიენტებთან ხორციელდება. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, კომპანიას შეუძლია გააუმჯობესოს კლიენტებთან ურთიერთობა და გაზარდოს მოგება.

CRM სისტემის მომხმარებლების უმეტესობა გაყიდვებშია და ორგანიზაციების მხარდაჭერას უზრუნველყოფს. ისინი უმთავრესად მომხმარებლებზე ორიენტირებულები არიან და მათი ძირითადი საქმიანობა პროდუქციის წარმოება არ არის. მათგან განსხვავებით, ERP სისტემის მომხმარებლები პროცესინგსა და ლოჯისტიკაზე არიან ორიენტირებულები. ისინი შიდა პროცესებსა და წარმოებაზე არიან ორიენტირებულები. ERP სა და CRM-ის მომხმარებლები სხვადასხვა სფეროებს წარმოადგენენ და მათთვის მეორე სისტემა დიდად სასარგებლო არ არის. ძირითადად, ის ადამიანები, რომელთაც ორივე სისტემასთან აქვთ წვდომა IT სამსახურის წარმომადგენლები არიან, რომლებიც ინტეგრაციაში, მონაცემთა შეგროვებასა და ანალიტიკაში არიან ჩართულები.

დიდი კორპორაციებისთვის გადაწყვეტილების მიღება მარტივია: მათ სჭირდებათ სრულყოფილი ERP სისტემა, რომლის დახმარებითაც მართავენ წარმოების, დისტრიბუციისა და მიწოდების პროცესებს. მათ ასევე სჭირდებათ CRM, რათა მართონ გაყიდვები, მხარდაჭერა და სხვადასხვა მარკეტინგული აქტივობები. მათი მთავარი გამოწვევა მაინც ამ სისტემების ერთმანეთთან ინტეგრაციაა.

მილიონობით პატარა კომპანია მსგავსი პრობლემის წინაშე არასოდეს დადგება და შეეძლება იმუშაოს ERP სა და CRM-ის ფუნქციონალების ფრაგმენტული სეტებით. მაგალითად, სერვისების მიმწოდებელ კომპანიას (ინჟინერია, იურიდიული, ბუღალტრული, საინვესტიციო და სხვა) შეუძლია მნიშვნელოვნად გაიზარდოს ბუღალტრული მოდულისა და კონტაქტების სამართავი სისტემების გამოყენებით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მიდგომა კომპანიისთვის იდეალური გადაწყვეტა არ არის, ის მაინც არ დადგება სასიცოცხლო მნიშვნელობის პრობლემის წინაშე.

ERP ისა და CRM-ის ინტეგრაცია მნიშვნელოვანი პროცესია. ორივე სისტემა კომპანიისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელია. რადგან ისინი სხვადასხვა ინფორმაციას ინახავენ, მათი ინტეგრაცია კრიტიკულია, თუმცა უამრავი ბენეფიტი აქვს. მათ შორის, ორივე პლატფორმაზე არსებული ინფორმაცია თანამშრომლებს ეხმარება უკეთესი გადაწყევტილებების მიღებაში. მაგალითად, გაყიდვების გუნდს სჭირდება ამომწურავი ინფორმაცია როგორც კლიენტზე, ასევე პროდუქციაზე.

ERP და CRM სისტემების ინტეგრაცია უზრუნველყოფს კლიენტთა მოლოდინებისა და კომპანიის მიზნების თანხვედრას. მათი ინტეგრაცია გარანტიაა იმისა, რომ კომპანიის ყველა დეპარტამენტი ერთად, სრულყოფილად იმუშავებს.

თამარ გოგოლაძე
20-01-2020

სტატიები

ERP სისტემების კლასიფიკაცია

ERP სისტემები შეიძლება დაიყოს სამ ძირითად კლასად. სანამ ზედმეტად ჩაუღრმავდებით რომელიმე კონკრეტული ERP სისტემის კვლევას, ...

02-02-2022       თამარ გოგოლაძე   
ABC ანალიზი

მონაცემთა ანალიზი წარმოადგენს ინფორმაციის დამუშავების და განხილვის პროცესს, რომლის მიზანია მაქსიმალუად სწორი დასკვნების ...

15-01-2021       თამარ გოგოლაძე   
ბიზნეს პროცესის მართვა და ERP სისტემები

ბიზნეს პროცესის მართვა სწორედ დიდი მოგზაურობის დაგეგმვაა, დანიშნულების ადგილამდე წარმატებულად მისასვლელად. ბიზნესში ამის ...

16-07-2020       თამარ გოგოლაძე   
ERP სისტემის ევოლუცია

ERP პროგრამული უზრუნველყოფა უკვე არსებობდა, როგორც უმეტესი ბიზნესის ცენტრალური ნერვული სისტემა, მაშინ, როდესაც კვ ...

18-02-2020       თამარ გოგოლაძე   
სხვაობა CRM და ERP სისტემებს შორის

CRM და ERP სისტემები, ორივე კონტაქტებს, კომპანიებს, შეკვეთებსა და პროგნოზებს ემსახურება. ისინი მსგავსი პროგრამული უზრუნვ ...

20-01-2020       თამარ გოგოლაძე   
BPMN

BPMN (Business Process Model and Notation) არის ბიზნეს პროცესების მოდელირებისთვის შემუშავებული მსოფლიო სტანდარტი, რომლის ...

17-12-2019       თამარ გოგოლაძე   
ERP დისტრიბუციისთვის

რადგან ვამბობთ, რომ ERP სისტემა ბიზნესისთვის დიდი სარგებლის მომტანია, ლოგიკურია, რომ დისტრიბუციის მოდულიც თავისთავად მომ ...

03-12-2019       ანა ანდღულაძე   
ERP სისტემის დანერგვა

მას შემდეგ, რაც თქვენთვის შესაფერის სისტემას და ვენდორს იპოვით, იწყება დანერგვის გამოწვევები. ...

26-11-2019       თამარ გოგოლაძე   
მონაცემთა დაცვა ERP სისტემებში

ყველა კომპანიას აქვს კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც ბიზნეს სტრატეგიებს ან სხვა ისეთ დეტალებს შეიცავს, რაც კომპანიის ...

19-11-2019       ანა ანდღულაძე   
5 ძირითადი მარკეტინგული სტრატეგია ნებისმიერი სტარტაპისთვის

მარკეტინგული მხარდაჭერა ყველა კომპანიას სჭირდება, თუმცა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სტარტაპებისთვის. ლოგიკურიც არის,რა ...

05-11-2019       ანა ანდღულაძე   
რა უნდა იცოდეს გაყიდვების მენეჯერმა

როდესაც ბიზნესის დაწყებას გეგმავთ ან უკვე დაიწყეთ, წარმატებისთვის აუცილებელი პირობაა სწორი მომხმარებლის პოვნა. თქვენი პრ ...

29-10-2019       ანა ანდღულაძე   
მონაცემთა ანალიზი

მონაცემთა ანალიზის ყველაზე მარტივი განმარტებაა - თარჯიმანი. იგი გულისხმობს მონაცემების გარდაქმნას შინაარსობრივად მნიშვნე ...

24-10-2019       ანა ანდღულაძე   
როგორ ვიპოვოთ იდეალური მომხმარებელი

როდესაც ბიზნესის დაწყებას გეგმავთ ან უკვე დაიწყეთ, წარმატებისთვის აუცილებელი პირობაა სწორი მომხმარებლის პოვნა. თქვენი პრ ...

15-10-2019       ანა ანდღულაძე   
რჩევები მეწარმეებს

ნებისმიერი ზომის ბიზნესს სჭირდება სწორი ფინანსური დაგეგმარება. თუმცა, ხშირად რთულია სტაბილური გეგმის შენარჩუნება და ამ გ ...

01-10-2019       ანა ანდღულაძე   
რა არის IFRS?

IFRS განსაზღვრავს საერთაშორისო სტანდარტების კომპლექტს, თუ როგორ უნდა აწარმოონ კომპანიებმა თავიანთი ანგარიშები, იმისთვის, ...

24-09-2019       თამარ გოგოლაძე   
ფინანსური მენეჯმენტი სტარტაპებისთვის

სტარტაპის მართვის საწყის ეტაპზე, ფინანსებზე ყველაზე ნაკლებს ვფიქრობთ, რაც, რა თქმა უნდა, არასწორია. ფინანსური მენეჯმენტი ...

17-09-2019       ანა ანდღულაძე   
ბიუჯეტირება და მასთან გამკლავება

ბიუჯეტის(ინგლ.budget=ტომარა)ისტორია ინგლისიდან იწყება, როდესაც ინგლისის პარლამენტში მთავრობა თემთა პალატისგან თანხებს ით ...

10-09-2019       მარიამ ნადირაშვილი   
ბიზნესი და ფინანსები

ბიზნესის მართვაში ფინანსები გადამწყვეტ როლს თამაშობს. როგორც წესი, კომპანიები ოპერირებენ ფულსა და ფინანსებზე, რადგან თუ ...

03-09-2019       ნანა ნაკანი   
ERP საცალო გაყიდვებისთვის

თანამედროვე ტექნოლოგიებმა და ინტერნეტმა მნიშვნელოვნად შეცვალეს საცალო ვაჭრობის სფერო. სრულიად შეცვლილია პროდუქციისა და ს ...

27-08-2019       ანა ანდღულაძე   
უხილავი თანამშრომელი

მაშინ, როდესაც თითოეული თანამშრომელი ორგანიზაციაში თავის ფუნქციას ასრულებს ERP სისტემაში თავისი წილი ინფორმაციის შეტანით ...

20-08-2019       ანა ანდღულაძე   
ფინანსური ანგარიშგების გამარტივება

რატომ ხარჯავენ ფინანსისტები უამრავ დროს და რესურსს ფინანსური ანგარიშების მომზადებაში მაშინ, როდესაც ტექნოლოგიებს რეპორტი ...

13-08-2019       ანა ანდღულაძე   
კომპანიის ზრდა

"სწრაფი ზრდა" - ერთი შეხედვით ეს ორი სიტყვა გაუმჯობესებულ პროდუქტთან, გაზრდილ მოგებასთან და ბიზნესის გაძლიერებულ მუშაობა ...

05-08-2019       ანა ანდღულაძე   
ესაჭიროება თქვენს ბიზნესს ERP ?

ყველა ბიზნესი თავის მხრივ უნიკალურია და სხვა და სხვა დროს სხვა და სხვა გამოწვევების წინაშე დგას, თუმცა ადრე თუ გვიან ნებ ...

15-07-2019       თამარ გოგოლაძე   
ERP სისტემის სარგებელი

დღესდღეობით კამათის საგანს არ წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ERP სისტემის მეშვეობით ნებისმიერი ბიზნესი უფრო მარტივად სამართავ ...

15-07-2019       თამარ გოგოლაძე   
მითები ERP სისტემის შესახებ

ERP სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით უამრავი მითი არსებობს. ამ ტექნოლოგიის მომხმარებლებთან საუბრისას გაირკვა, რომ ERP ...

01-07-2019       ანა ანდღულაძე   
რას წარმოადგენს ERP სისტემა

ERP (Enterprise resource planning) საწარმოო რესურსების მართვის და დაგეგმვის ერთიანი სისტემაა, რომელიც თანამედროვე ბიზნე ...

25-06-2019       ანა ანდღულაძე