ERP დისტრიბუციისთვის


რადგან ვამბობთ, რომ ERP სისტემა ბიზნესისთვის დიდი სარგებლის მომტანია, ლოგიკურია, რომ დისტრიბუციის მოდულიც თავისთავად მომგებიანი უნდა იყოს. თუმცა სჯობს უფრო დეტალურად მიმოვიხილოთ რას აკეთებს, სად ჩანს მისი პრაქტიკულობა და რატომ არის ERP სისტემა მნიშვნელოვანი კონკრეტულად სადისტრიბუციო ბიზნესისთვის?
ვიდრე ამ და სხვა კითხვებს გავცემთ პასუხს, ERP სისტემის იმ ზოგად უპირატესობებს გავეცნოთ, რომლებიც სადისტრიბუციო ბიზნესისთვის ერთობ მნიშვნელოვანია, ესენია:

 • ეფექტური ფასწარმოქმნა;
 • ოპერაციული ხარჯების შემცირება;
 • ადმინისტრაციული ხარჯების სწორი გადანაწილება;
 • თვითღირებულების ეფექტურად მართვა;
 • პროდუქციის ვადების კონტროლი;
 • სამრეწველო ნარჩენების შემცირება.

თვალსაჩინოებისთვის ზოგიერთ უპირატესობას უფრო სიღრმისეულად გავეცნოთ. მომარაგების ოპტიმიზაციის გაუმჯობესება ერთ-ერთი უმთავრესი უპირატესობაა, რაც ERP სისტემამ შეიძლება სადისტრიბუციო კომპანიებს მოუტანოს. ღირებულება რომ უკეთ გავიგოთ, გავეცნოთ მომარაგების ჯაჭვს სრულად და დავინახოთ, თუ რა მნიშვნელოვანია თითოეული ეტაპის კავშირი ერთმანეთთან:

 • შეკვეთის დადასტურება - ეს ეტაპი შედგება ფასისა და ხარისხის დადგენის, მიტანის თარიღის განსაზღვრისა და სხვა მყიდველსა და გამყიდველს შორის არსებულ მოლაპარაკებებისაგან;
 • ტვირთის მომზადების ეტაპი - ეს ეტაპი მოიცავს გამყიდველის მიერ ტვირთის მომზადებას მიწოდებისთვის. ამისათვის საჭიროა წინა ეტაპზე განსაზღვრული პირობების გათვალისწინება, მათ შორის, მიწოდების თარიღისაც;
 • მიწოდების ეტაპი - ამ ეტაპზე ხდება როგორც სასაქონლო, ასევე ფინანსური ტრანზაქციების განხორციელება. ძალიან მარტივია ამ ეტაპზე ERP სისტემის საჭიროების დანახვა, ვინაიდან, იმ მთელი რიგი ფუნქციების ერთობლიობა, რომლებიც ERP სისტემებს გააჩნიათ, საგრძნობლად ამარტივებენ აღნიშნულ პროცესებს.
 • საბოლოო შეჯამება - პროდუქციის მიწოდების შემდეგ ხდება ყველა დოკუმენტის მოწესრიგება, რასაც თავის მხრის საკმაო დრო სჭირდება. ERP სისტემაში კი, ყველაფერი ავტომატურად ლაგდება.

მომარაგების ყველა ეტაპი თავის მხრივ დიდ მუშაობას მოითხოვს. პროცესების სწორად დალაგებასთან ერთად, საჭიროა დოკუმენტების მომზადებაც, რომელიც დიდ დროს და სიფრთხილეს მოითხოვს. ERP სისტემის მეშვეობით კი, საქმის უმეტესი ნაწილი ავტომატიზებულია და შეცდომების დაშვების ალბათობაც მცირეა.

ERP სისტემები ასევე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ ლოჯისტიკაზე, რაც თავის მხრივ გულისხმობს შემდეგ უპირატესობებს:

 • მარაგების კატეგორიზაცია - იმის გათვალისწინებით, რომ სადისტრიბუციო კომპანიებს საკმაოდ დიდ ინფორმაციასთან უწევთ გამკლავება, მანუალური კატეგორიზაცია განსაკუთრებულ სირთულეებთანაა დაკავშირებული, ERP სისტემები მენეჯმენტს საშუალებას აძლევენ ავტომატურად მართონ აღნიშნული პროცესები;
 • ავტომატური პროგნოზი - ნებიემიერი ბიზნესის წარმატება არაერთ განსხვავებულ, მათ შორის, სეზონურ, ტრენდულ ან სხვა გარემო ფაქტორებზეა დამოკიდებული. ERP სისტემებს აქვთ შესაძლებლობა პროგნოზის გაკეთებისას გაუმკლავდნენ და გაითვალისწინონ ყველა ის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომლებმაც შესაძლოა გავლენა მოახდინონ ბიზნეს პროცესების მიმდინარეობაზე;
 • განგრძობითი განვითარების პროცესი - ERP სისტემების თვისებებიდან გამომდინარე, იგი მუდამ ახდენს პროცესების ანალიზსა და მონიტორინგს. შესაბამისად, განვითარების პროცესი მისი გამოყენებით შეუქცევადი ხდება.

მიუხედავად იმისა, რომ დაწვრილებით არ გვისაუბრია ERP სისტემის იმ ყველა სიკეთეზე, რითაც შეიძლება სადისტრიბუციო ბიზნესებმა ისარგებლონ, ზემოთ ჩამოთვლილი მიზეზებიც საკმარისია მის საჭიროებაში დასარწმუნებლად.

ანა ანდღულაძე
03-12-2019

სტატიები

ERP სისტემების კლასიფიკაცია

ERP სისტემები შეიძლება დაიყოს სამ ძირითად კლასად. სანამ ზედმეტად ჩაუღრმავდებით რომელიმე კონკრეტული ERP სისტემის კვლევას, ...

02-02-2022       თამარ გოგოლაძე   
ABC ანალიზი

მონაცემთა ანალიზი წარმოადგენს ინფორმაციის დამუშავების და განხილვის პროცესს, რომლის მიზანია მაქსიმალუად სწორი დასკვნების ...

15-01-2021       თამარ გოგოლაძე   
ბიზნეს პროცესის მართვა და ERP სისტემები

ბიზნეს პროცესის მართვა სწორედ დიდი მოგზაურობის დაგეგმვაა, დანიშნულების ადგილამდე წარმატებულად მისასვლელად. ბიზნესში ამის ...

16-07-2020       თამარ გოგოლაძე   
ERP სისტემის ევოლუცია

ERP პროგრამული უზრუნველყოფა უკვე არსებობდა, როგორც უმეტესი ბიზნესის ცენტრალური ნერვული სისტემა, მაშინ, როდესაც კვ ...

18-02-2020       თამარ გოგოლაძე   
სხვაობა CRM და ERP სისტემებს შორის

CRM და ERP სისტემები, ორივე კონტაქტებს, კომპანიებს, შეკვეთებსა და პროგნოზებს ემსახურება. ისინი მსგავსი პროგრამული უზრუნვ ...

20-01-2020       თამარ გოგოლაძე   
BPMN

BPMN (Business Process Model and Notation) არის ბიზნეს პროცესების მოდელირებისთვის შემუშავებული მსოფლიო სტანდარტი, რომლის ...

17-12-2019       თამარ გოგოლაძე   
ERP დისტრიბუციისთვის

რადგან ვამბობთ, რომ ERP სისტემა ბიზნესისთვის დიდი სარგებლის მომტანია, ლოგიკურია, რომ დისტრიბუციის მოდულიც თავისთავად მომ ...

03-12-2019       ანა ანდღულაძე   
ERP სისტემის დანერგვა

მას შემდეგ, რაც თქვენთვის შესაფერის სისტემას და ვენდორს იპოვით, იწყება დანერგვის გამოწვევები. ...

26-11-2019       თამარ გოგოლაძე   
მონაცემთა დაცვა ERP სისტემებში

ყველა კომპანიას აქვს კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც ბიზნეს სტრატეგიებს ან სხვა ისეთ დეტალებს შეიცავს, რაც კომპანიის ...

19-11-2019       ანა ანდღულაძე   
5 ძირითადი მარკეტინგული სტრატეგია ნებისმიერი სტარტაპისთვის

მარკეტინგული მხარდაჭერა ყველა კომპანიას სჭირდება, თუმცა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სტარტაპებისთვის. ლოგიკურიც არის,რა ...

05-11-2019       ანა ანდღულაძე   
რა უნდა იცოდეს გაყიდვების მენეჯერმა

როდესაც ბიზნესის დაწყებას გეგმავთ ან უკვე დაიწყეთ, წარმატებისთვის აუცილებელი პირობაა სწორი მომხმარებლის პოვნა. თქვენი პრ ...

29-10-2019       ანა ანდღულაძე   
მონაცემთა ანალიზი

მონაცემთა ანალიზის ყველაზე მარტივი განმარტებაა - თარჯიმანი. იგი გულისხმობს მონაცემების გარდაქმნას შინაარსობრივად მნიშვნე ...

24-10-2019       ანა ანდღულაძე   
როგორ ვიპოვოთ იდეალური მომხმარებელი

როდესაც ბიზნესის დაწყებას გეგმავთ ან უკვე დაიწყეთ, წარმატებისთვის აუცილებელი პირობაა სწორი მომხმარებლის პოვნა. თქვენი პრ ...

15-10-2019       ანა ანდღულაძე   
რჩევები მეწარმეებს

ნებისმიერი ზომის ბიზნესს სჭირდება სწორი ფინანსური დაგეგმარება. თუმცა, ხშირად რთულია სტაბილური გეგმის შენარჩუნება და ამ გ ...

01-10-2019       ანა ანდღულაძე   
რა არის IFRS?

IFRS განსაზღვრავს საერთაშორისო სტანდარტების კომპლექტს, თუ როგორ უნდა აწარმოონ კომპანიებმა თავიანთი ანგარიშები, იმისთვის, ...

24-09-2019       თამარ გოგოლაძე   
ფინანსური მენეჯმენტი სტარტაპებისთვის

სტარტაპის მართვის საწყის ეტაპზე, ფინანსებზე ყველაზე ნაკლებს ვფიქრობთ, რაც, რა თქმა უნდა, არასწორია. ფინანსური მენეჯმენტი ...

17-09-2019       ანა ანდღულაძე   
ბიუჯეტირება და მასთან გამკლავება

ბიუჯეტის(ინგლ.budget=ტომარა)ისტორია ინგლისიდან იწყება, როდესაც ინგლისის პარლამენტში მთავრობა თემთა პალატისგან თანხებს ით ...

10-09-2019       მარიამ ნადირაშვილი   
ბიზნესი და ფინანსები

ბიზნესის მართვაში ფინანსები გადამწყვეტ როლს თამაშობს. როგორც წესი, კომპანიები ოპერირებენ ფულსა და ფინანსებზე, რადგან თუ ...

03-09-2019       ნანა ნაკანი   
ERP საცალო გაყიდვებისთვის

თანამედროვე ტექნოლოგიებმა და ინტერნეტმა მნიშვნელოვნად შეცვალეს საცალო ვაჭრობის სფერო. სრულიად შეცვლილია პროდუქციისა და ს ...

27-08-2019       ანა ანდღულაძე   
უხილავი თანამშრომელი

მაშინ, როდესაც თითოეული თანამშრომელი ორგანიზაციაში თავის ფუნქციას ასრულებს ERP სისტემაში თავისი წილი ინფორმაციის შეტანით ...

20-08-2019       ანა ანდღულაძე   
ფინანსური ანგარიშგების გამარტივება

რატომ ხარჯავენ ფინანსისტები უამრავ დროს და რესურსს ფინანსური ანგარიშების მომზადებაში მაშინ, როდესაც ტექნოლოგიებს რეპორტი ...

13-08-2019       ანა ანდღულაძე   
კომპანიის ზრდა

"სწრაფი ზრდა" - ერთი შეხედვით ეს ორი სიტყვა გაუმჯობესებულ პროდუქტთან, გაზრდილ მოგებასთან და ბიზნესის გაძლიერებულ მუშაობა ...

05-08-2019       ანა ანდღულაძე   
ესაჭიროება თქვენს ბიზნესს ERP ?

ყველა ბიზნესი თავის მხრივ უნიკალურია და სხვა და სხვა დროს სხვა და სხვა გამოწვევების წინაშე დგას, თუმცა ადრე თუ გვიან ნებ ...

15-07-2019       თამარ გოგოლაძე   
ERP სისტემის სარგებელი

დღესდღეობით კამათის საგანს არ წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ERP სისტემის მეშვეობით ნებისმიერი ბიზნესი უფრო მარტივად სამართავ ...

15-07-2019       თამარ გოგოლაძე   
მითები ERP სისტემის შესახებ

ERP სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით უამრავი მითი არსებობს. ამ ტექნოლოგიის მომხმარებლებთან საუბრისას გაირკვა, რომ ERP ...

01-07-2019       ანა ანდღულაძე   
რას წარმოადგენს ERP სისტემა

ERP (Enterprise resource planning) საწარმოო რესურსების მართვის და დაგეგმვის ერთიანი სისტემაა, რომელიც თანამედროვე ბიზნე ...

25-06-2019       ანა ანდღულაძე