მითები ERP სისტემის შესახებ


ERP სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით უამრავი მითი არსებობს. ამ ტექნოლოგიის მომხმარებლებთან საუბრისას გაირკვა, რომ ERP სისტემის შერჩევამ და დანერგვამ, ყველაზე გამოცდილი IT პროფესიონალიც კი შეიძლება დააბნიოს. დაბნეულობა სწორედ გავრცელებულმა მითებმა შეიძლება გამოიწვიოს. მოდით განვიხილოთ რამდენიმე მათგანი:

 • ფასი გადამწყვეტი ფაქტორია
  ERP სისტემის გამოყენების ვადა მინიმუმ 5 წელია. უამრავი კომპანია მას უფრო დიდხანსაც იყენებს, აქედან გამომდინარე ლოგიკურია, რომ არ არის რეკომენდირებული ფულის დაზოგვა და ისეთი პროგრამის შეძენა, რომელიც სრულად არ ეხმიანება თქვენი კომპანიის მიმდინარე და მოსალოდნელ საჭიროებებს. გადაწყვეტილების მიღებამდე უნდა შეფასდეს მოლოდინები, რაც ERP სისტემამ უნდა მოუტანოს თქვენს კომპანიას, ვინაიდან ინვესტიციიდან მიღებული მოგება დამოკიდებულია იმ შედეგებზე, რასაც სისტემის გამოყენება გარკვეული დროის განმავლობაში გამოიღებს. საუკეთესო ERP სისტემა არის ის, რომელიც აკმაყოფილებს კომპანიის მიმდინარე და მოსალოდნელ მოთხოვნებს - და ის შესაძლოა სულაც არ იყოს ყველაზე იაფი ვარიანტი.
 • სისტემის შერჩევაში მხოლოდ IT განყოფილება უნდა იყოს ჩართული
  IT გუნდი ERP სისტემის დანერგვაში მთავარ როლს ასრულებს. ის აქტიურადაა ჩართული როგორც კვლევის, ასევე სისტემის დანერგვის ნაწილში. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ ბიზნეს პროცესების გუნდის წარმომადგენლების ჩართულობა უმნიშვნელოვანესია, ვინაიდან უკუკავშირი მათგან, ვინც კომპანიის წამყვან პროცესებშია ჩართული საჭიროა, როგორც სისტემის კომპანიის მოთხოვნებზე მორგების, ასევე მისი შემდგომი გამოყენების მიმდინარეობის დროს. ამასთანავე, აუცილებელია იმ ადამიანების აზრის გათვალისწინება, ვინც პროგრამა უშუალოდ, ყოველდღიურად უნდა გამოიყენოს. მათი საჭიროებები და სურვილები სხვებთან შედარებით უპირატესია, ხოლო, მათი პროგრამის გამოყენების უნარი პირდაპირ განსაზღვრავს სისტემის წარმატებას ან წარუმატებლობას.
 • სისტემის შერჩევაში მხოლოდ კონსულტანტები უნდა იყვნენ ჩართულები
  არსებობენ კომპანიები, სადაც თვლიან, რომ ERP სისტემის დანერგვა დაქირავებული კონსულტანტების პრეროგატივაა, თუმცა ისინი ცდებიან. კონსულტანტებს იმაზე უკეთ ვერ ეცოდინებათ თქვენი საჭიროებები, ვიდრე თქვენს თანამშრომლებს, რომლებიც არსებულ სისტემას ყოველდღიურად იყენებენ. შესაძლოა კონსულტანტს სისტემის და თქვენი იდუსტრიის შესახებ ჰქონდეს უკეთესი ცოდნა, თუმცა თქვენი თანამშრომლები თავიანთი სიღრმისეული ცოდნით, მაინც კრიტიკულად მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ERP სისტემის დანერგვაში.
 • რაც უფრო მეტი ფუნქციონალი აქვს სისტემას, მით უკეთესია
  რა თქმა უნდა, სისტემის მრავალფუნქციურობა თავად სისტემაზე ბევრს მეტყველებს, თუმცა ის ფუნქციები, რაც არასდროს დაჭირდება თქვენ კომპანიას, სისტემის მოხმარების პროცესში თანამშრომლებისთვის შესაძლოა რთული, დამაბნეველი და ზედმეტიც კი აღმოჩნდეს, ამიტომ მრავალფუნქციურობაზე მეტად შემდეგი ფაქტორების გათვალისწინება სჯობს:


  • რაზეა პროგრამული უზრუნველყოფის მწარმოებელი კომპანია ორიენტირებული - სასურველია, რომ პროგრამული უზრუნველყოფის მწარმოებლებს პროგრამა მორგებული ჰქონდეთ სამიზნე აუდიტორიაზე სწორად, ზუსტად მათთვის საჭირო ფუნქციონალით;

  • რას მოაქვს თქვენი კომპანიისთვის წარმატება - ბევრი ორგანიზაცია უფრო წარმატებულად ფუნქციონირებს ოპერაციების გამარტივებულად წარმოებით. სულაც არ არის საჭირო, რომ პროგრამას უამრავი ოპერაციის შესრულების შესაძლებლობა ჰქონდეს. მთავარია ზუსტად პასუხობდეს კომპანიის საჭიროებებს. არასოდეს არის გამართლებული პირდაპირ ისეთი პროგრამის შერჩევა, რომელსაც უთვალავი ფუნქციონალი აქვს.
 • კვლევის ნაწილი მთავრდება მაშინ, როცა უკავშირდები მწარმოებელს
  თქვენ მიერ არჩეული ERP სისტემა შესაძლოა კარგად ჟღერდეს შეთავაზებაში, მაგრამ დააკმაყოფილებს კი ის რეალურად თქვენს მოთხოვნებს? გრძელვადიანი კონტრაქტის გაფორმებამდე, საჭიროა მოხდეს პროგრამნული უზრუნველყოფის გატესტვა ან საცდელი ვადით მასში მუშაობა.

დაკარგული რესურსების საფასური თქვენი კომპანიისთვის შესაძლოა ფატალური აღმოჩნდეს. ამიტომ აუცილებელია, გამყიდველმა მოგცეთ საცდელად დრო და ზუსტი ინფორმაცია პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერის შესახებ. ERP სისტემის ყიდვა გულისხმობს, რომ იწყებთ მის მწარმოებელთან გრძელვადიან ურთიერთობას, მათგან მომსახურების ყიდვით. ამიტომ, კარგი იქნება, თუ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე, კარგად გაეცნობით ტექნიკურ და ადამიანურ მხარეებს.

ეს და სხვა მითები ERP სისტემის შერჩევაში ხელის შემშლელი ფაქტორებია. ამიტომ, გადაწყვეტილების მიღებამდე სასურველია თუ ჩაატარებთ ფუნდამენტურ კვლევას და სიღრსმისეულად გაეცნობით როგორც ERP სისტემის მწარმოებელ კომპანიებს, ასევე მათ შეთავაზებებს.

ანა ანდღულაძე
01-07-2019

სტატიები

ERP სისტემების კლასიფიკაცია

ERP სისტემები შეიძლება დაიყოს სამ ძირითად კლასად. სანამ ზედმეტად ჩაუღრმავდებით რომელიმე კონკრეტული ERP სისტემის კვლევას, ...

02-02-2022       თამარ გოგოლაძე   
ABC ანალიზი

მონაცემთა ანალიზი წარმოადგენს ინფორმაციის დამუშავების და განხილვის პროცესს, რომლის მიზანია მაქსიმალუად სწორი დასკვნების ...

15-01-2021       თამარ გოგოლაძე   
ბიზნეს პროცესის მართვა და ERP სისტემები

ბიზნეს პროცესის მართვა სწორედ დიდი მოგზაურობის დაგეგმვაა, დანიშნულების ადგილამდე წარმატებულად მისასვლელად. ბიზნესში ამის ...

16-07-2020       თამარ გოგოლაძე   
ERP სისტემის ევოლუცია

ERP პროგრამული უზრუნველყოფა უკვე არსებობდა, როგორც უმეტესი ბიზნესის ცენტრალური ნერვული სისტემა, მაშინ, როდესაც კვ ...

18-02-2020       თამარ გოგოლაძე   
სხვაობა CRM და ERP სისტემებს შორის

CRM და ERP სისტემები, ორივე კონტაქტებს, კომპანიებს, შეკვეთებსა და პროგნოზებს ემსახურება. ისინი მსგავსი პროგრამული უზრუნვ ...

20-01-2020       თამარ გოგოლაძე   
BPMN

BPMN (Business Process Model and Notation) არის ბიზნეს პროცესების მოდელირებისთვის შემუშავებული მსოფლიო სტანდარტი, რომლის ...

17-12-2019       თამარ გოგოლაძე   
ERP დისტრიბუციისთვის

რადგან ვამბობთ, რომ ERP სისტემა ბიზნესისთვის დიდი სარგებლის მომტანია, ლოგიკურია, რომ დისტრიბუციის მოდულიც თავისთავად მომ ...

03-12-2019       ანა ანდღულაძე   
ERP სისტემის დანერგვა

მას შემდეგ, რაც თქვენთვის შესაფერის სისტემას და ვენდორს იპოვით, იწყება დანერგვის გამოწვევები. ...

26-11-2019       თამარ გოგოლაძე   
მონაცემთა დაცვა ERP სისტემებში

ყველა კომპანიას აქვს კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც ბიზნეს სტრატეგიებს ან სხვა ისეთ დეტალებს შეიცავს, რაც კომპანიის ...

19-11-2019       ანა ანდღულაძე   
5 ძირითადი მარკეტინგული სტრატეგია ნებისმიერი სტარტაპისთვის

მარკეტინგული მხარდაჭერა ყველა კომპანიას სჭირდება, თუმცა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სტარტაპებისთვის. ლოგიკურიც არის,რა ...

05-11-2019       ანა ანდღულაძე   
რა უნდა იცოდეს გაყიდვების მენეჯერმა

როდესაც ბიზნესის დაწყებას გეგმავთ ან უკვე დაიწყეთ, წარმატებისთვის აუცილებელი პირობაა სწორი მომხმარებლის პოვნა. თქვენი პრ ...

29-10-2019       ანა ანდღულაძე   
მონაცემთა ანალიზი

მონაცემთა ანალიზის ყველაზე მარტივი განმარტებაა - თარჯიმანი. იგი გულისხმობს მონაცემების გარდაქმნას შინაარსობრივად მნიშვნე ...

24-10-2019       ანა ანდღულაძე   
როგორ ვიპოვოთ იდეალური მომხმარებელი

როდესაც ბიზნესის დაწყებას გეგმავთ ან უკვე დაიწყეთ, წარმატებისთვის აუცილებელი პირობაა სწორი მომხმარებლის პოვნა. თქვენი პრ ...

15-10-2019       ანა ანდღულაძე   
რჩევები მეწარმეებს

ნებისმიერი ზომის ბიზნესს სჭირდება სწორი ფინანსური დაგეგმარება. თუმცა, ხშირად რთულია სტაბილური გეგმის შენარჩუნება და ამ გ ...

01-10-2019       ანა ანდღულაძე   
რა არის IFRS?

IFRS განსაზღვრავს საერთაშორისო სტანდარტების კომპლექტს, თუ როგორ უნდა აწარმოონ კომპანიებმა თავიანთი ანგარიშები, იმისთვის, ...

24-09-2019       თამარ გოგოლაძე   
ფინანსური მენეჯმენტი სტარტაპებისთვის

სტარტაპის მართვის საწყის ეტაპზე, ფინანსებზე ყველაზე ნაკლებს ვფიქრობთ, რაც, რა თქმა უნდა, არასწორია. ფინანსური მენეჯმენტი ...

17-09-2019       ანა ანდღულაძე   
ბიუჯეტირება და მასთან გამკლავება

ბიუჯეტის(ინგლ.budget=ტომარა)ისტორია ინგლისიდან იწყება, როდესაც ინგლისის პარლამენტში მთავრობა თემთა პალატისგან თანხებს ით ...

10-09-2019       მარიამ ნადირაშვილი   
ბიზნესი და ფინანსები

ბიზნესის მართვაში ფინანსები გადამწყვეტ როლს თამაშობს. როგორც წესი, კომპანიები ოპერირებენ ფულსა და ფინანსებზე, რადგან თუ ...

03-09-2019       ნანა ნაკანი   
ERP საცალო გაყიდვებისთვის

თანამედროვე ტექნოლოგიებმა და ინტერნეტმა მნიშვნელოვნად შეცვალეს საცალო ვაჭრობის სფერო. სრულიად შეცვლილია პროდუქციისა და ს ...

27-08-2019       ანა ანდღულაძე   
უხილავი თანამშრომელი

მაშინ, როდესაც თითოეული თანამშრომელი ორგანიზაციაში თავის ფუნქციას ასრულებს ERP სისტემაში თავისი წილი ინფორმაციის შეტანით ...

20-08-2019       ანა ანდღულაძე   
ფინანსური ანგარიშგების გამარტივება

რატომ ხარჯავენ ფინანსისტები უამრავ დროს და რესურსს ფინანსური ანგარიშების მომზადებაში მაშინ, როდესაც ტექნოლოგიებს რეპორტი ...

13-08-2019       ანა ანდღულაძე   
კომპანიის ზრდა

"სწრაფი ზრდა" - ერთი შეხედვით ეს ორი სიტყვა გაუმჯობესებულ პროდუქტთან, გაზრდილ მოგებასთან და ბიზნესის გაძლიერებულ მუშაობა ...

05-08-2019       ანა ანდღულაძე   
ესაჭიროება თქვენს ბიზნესს ERP ?

ყველა ბიზნესი თავის მხრივ უნიკალურია და სხვა და სხვა დროს სხვა და სხვა გამოწვევების წინაშე დგას, თუმცა ადრე თუ გვიან ნებ ...

15-07-2019       თამარ გოგოლაძე   
ERP სისტემის სარგებელი

დღესდღეობით კამათის საგანს არ წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ERP სისტემის მეშვეობით ნებისმიერი ბიზნესი უფრო მარტივად სამართავ ...

15-07-2019       თამარ გოგოლაძე   
მითები ERP სისტემის შესახებ

ERP სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით უამრავი მითი არსებობს. ამ ტექნოლოგიის მომხმარებლებთან საუბრისას გაირკვა, რომ ERP ...

01-07-2019       ანა ანდღულაძე   
რას წარმოადგენს ERP სისტემა

ERP (Enterprise resource planning) საწარმოო რესურსების მართვის და დაგეგმვის ერთიანი სისტემაა, რომელიც თანამედროვე ბიზნე ...

25-06-2019       ანა ანდღულაძე